VLM kalender wijziging !!

De VLM kalender onderging een kleine wijziging namelijk 12 mei te Lummen werd verplaatst naar data van 19 mei.
Ook zoals verwacht komt Hasselt van MC Santi op de VLM kalender en dit op 30 juni.