Toch een "Support race" (Nevenreeks) tijdens de GP te Lommel op 6-7 april

Na een overleg bij de organisatie Maasland Motorsport Events is er besloten om toch een “support race” (Nevenreeks) zijspannen te maken op zondag tijden de GP in Lommel.
De NK zijspannen zullen op zaterdag hun beide reeksen rijden en zodoende blijft er ruim de tijd over om als nog een nevenreeks in te voegen.
Voor deze “support race” komen “ALLE” zijspannen in aanmerking, zowel van alle liefhebbers federaties (met afvaardiging) en ook de wie niet gekwalificeerd is voor de GP kan hier in deelnemen.
Voor deze teams is telkens een vrije entree en paddock voorzien, wie inschrijft en aanmeld ter plaatsen maar niet rijd zal deze entree+paddock dienen terug te betalen !!!
Kortelings zal u ook hier het aanmeldingsformulier terug vinden waarmee je u vooraf kan inschrijven.
Tot dan

After a meeting with the organization Maasland Motorsport Events it was decided to make a “support race” sidecars on Sunday during the GP at Lommel.
The NK sidecar will ride their two series on Saturday and so there will be plenty of time to add another series.
For this “support race” “ALL” sidecars are welcome, from all federations and also those who are not qualified for the GP can participate here.
For these teams there is always a free entrance and paddock provided, who registers and sign up but will not drive have to pay this entrance+paddock back !!!
You will also shortly find the application form with which you can register in advance.
see you