PERSMEDEDELING LIEFHEBBERSFEDERATIES MOTORCROSS

MCLB, VMCF zitten duidelijk op de zelfde lijn wat betreft deze moeilijke corona tijden, ook ik persoonlijk ben van deze mening om het seizoen 2020 snel te vergeten.
Het is daad werkelijk zo dat afstand van 1.5 meter tussen toeschouwers niet gegarandeerd kunnen worden op een wedstrijd !!
Tevens het aantal toeschouwers toegelaten is ook nog steeds een vraag, om de organisaties hiermede niet te belasten (lees verantwoordelijkheid) is een terechte keuze.
Korte samenvatting hieronder, maar ook alles te lezen in de Nieuwsbrief van VJMO MCLB  klik HIER

Een analyse van de laatste berichten van de regering naar aanleiding van de gehouden veiligheidsraad van woensdag 6 mei, de onzekerheden naar de toekomst toe met betrekking tot “social distancing”, de momenteel van kracht zijnde maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen en deze onder controle te houden blijven, de bezorgdheden van de virologen doet ons beseffen dat wij in een onzekere toekomst leven.

Een grondige risico analyse rekening houdende met piloten, toeschouwers, inrichters, dienstdoend personeel en extra te nemen maatregelen ter bescherming van uw eigen gezondheid en de gezondheid van anderen besluit ons de concluderen dat men in dit tijdperk geen zekerheid heeft of naar de laatste maanden van het seizoen toe een organisatie werkelijk zal kunnen door gaan wegens de mogelijkheid van een mogelijks nieuwe opflakkering van het virus.

Dit alles heeft ons er toe geleid om te beslissen dat de geplande inrichtingen van motorcross wedstrijden voor het seizoen 2020 af te gelasten.
Wat de piloten betreft, worden de vergunningen van 2020 overgedragen naar 2021.