Oproep naar alle liefhebbers teams

Graag doen we een oproep naar alle liefhebbers/ hobby teams om zich te melden indien ze in 2024 willen deelnemen aan wedstrijden.
We zoeken minstens 10/12 teams die bevestigen dat ze een licentie willen nemen.
VMCF neemt zich voor dat bij voldoende licenties er zijspannen zullen rijden. 
VLM liet via de optie open voor geïnteresseerden organisaties die zijspannen willen laten rijden maar neemt ze voorlopig niet op in een planning!
Dus bij jij één van die teams Hobby of reeds aan het rijden dan u graag bij hoog dringendheid nu melden via Davy Maris die alles een beetje tracht in een geheel te gieten.

Vorig jaar was het 5 na 12 nu zijn we op het kritiek punt gekomen om in de regio’s Antwerpen, Limburg, Brabant nog eventuele zijspan wedstrijden te zien.
Let op! Nadien de draad weer opnemen zal eens zo erg en zwaar worden, een sabbat jaar is NOOIT goed (lees:Corona)