Nieuwe belangrijke regels KNMV

Naar aanleiding van de eerste wedstrijden hebben we besloten een toevoeging te doen in het KNMV Motocross Reglement 2022. Het verbod en de sanctie op het toevoegen van brandstof in de opstelruimte of na de Sighting Lap stond namelijk niet (duidelijk) beschreven.

 Zie versie 2 van het reglement en de wijzigingen in artikel 11.02 en 20. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd.

11.02 Startopstelling
De startopstelling voor beide manches wordt bepaald volgens de uitslag van de tijdtraining. De startopstelling geldt per wedstrijddag telkens voor beide manches. Oprijden voor de training gebeurt op volgorde van binnenkomst.
De indeling van de groepen voor de training (indien van toepassing) wordt vooraf bepaald; bij de eerste wedstrijd volgens rijnummer, bij volgende wedstrijden op basis van de tussenstand.
Voor aanvang van iedere manche wordt er een zogenoemde ‘sighting lap’ verreden, een verkenningsronde. Na deze sighting lap dienen alle deelnemers in de juiste startvolgorde te gaan staan in de opstelruimte om direct verder te kunnen gaan met de startopstelling voor de betreffende manche. De sighting lap is het officiële begin van de manche, dit gebeurt op volgorde van de tijdtraining. 

Na terugkomst in de opstelruimte is er enkel nog assistentie toegestaan voor de startknop en de bril, alle overige assistentie of het wisselen van machine is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan brandstof bij te vullen. Een deelnemer is niet verplicht de sighting lap te rijden. Proefstarts zijn niet toegestaan tijdens een sighting lap.

20 OVERTREDINGEN EN STRAFFEN

11.02 Brandstof bijvullen na sighting lap     3 plekken terug in de uitslag

met dank aan Geert Gelaude voor de info,