MCLB VOORUITZICHT NAAR 2021

Ons seizoen 2020 zou normaal gezien beëindigt zijn was het niet dat we zelfs niet tot starten zijn gekomen. Onze land, de wereld, vertoeft in een niet geziene pandemie en niets lijkt nog op wat het is geweest. We moeten mee met een veranderende wereld, ons aanpassen, maar we moeten blijven vooruit kijken. Zo ook onze federaties VJMO-MCLB: bestuursleden, oragnisatoren, medewerkers, sympathisanten, … allemaal bleven we op onze honger zitten, en koesteren we de stille hoop dat we er in 2021 opnieuw tegenaan kunnen gaan.
Voor meer info klik onderaan op nieuwe icoontje van Lees Meer !

Afwachten, blijven toekijken is een optie … maar vooruitkijken is een zekerheid. Wij laten niets aan het toeval over en starten alle voorbereidingen voor het seizoen 2021 want als het startschot gegeven wordt in maart 2021 willen we klaar zijn. Een afwachtende houding totdat we zekerheid hebben is er eentje waarbij we te laat gaan komen. Op 1-2-3 krijg je niet alles klaar om een seizoen, zoals dat binnen VJMO-MCLB, op te starten. Daar gaat heel wat voorbereidend werk aan vooraf: vergunningen piloten, milieuvergunningen organisaties, verzekeringen, … dus tijd om in actie te schieten.

Dat de beginperiode misschien nog niet zal zijn zoals we het graag hebben, dat er in het voorjaar hier en daar wat beperkingen kunnen zijn, daar zijn we ons van bewust, daar werken we aan met een uitgeschreven protocol, dat zo goed als mogelijk aansluit bij onze gekende manier van werken.

Wij zijn een federatie die vooruit kijkt, die ingrijpt op de moment dat het nodig is. Zo hebben we  onze piloten in het voorbije seizoen de beste oplossing geboden om geen verlies te lijden qua vergunningen en overdracht naar 2021 toe. Hebben we hen de mogelijkheid geboden om hun geliefde hobby op een verantwoorde en verzekerde manier te kunnen blijven uitoefenen op basis van de trainingsvergunningen en dit aan een zeer gunstig tarief. Niemand deed ons dit na! Wij zijn en willen naar de toekomst toe een federatie blijven die inspeelt op de noden van het moment zelf. Dat we ons hiervoor soms in bochten moeten wringen, die een mens niet voor mogelijk acht, getuigt van de sterkte van onze grote familie.

Die sterkte willen we ook blijven uitdragen naar 2021 en dat begint nu.

Piloten kunnen zich in orde stellen voor het nieuwe seizoen via hun vergunningsaanvraag 2021 te downloaden, zodoende we in de startblokken staan en onze start niet missen in maart 2021.

Samen met u allen zien we deze start tegemoet en hopen we dat het geen valse start wordt.

Namens VJMO-MCLB,

Frans Lunenburg en Willy Aper

Uw voorzitter