In Memoriam Siep de Wit

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden je bespaard is gebleven, delen wij u mede dat hedenmorgen 20 juni 2022 Siep de Wit na een kortstondig ziekenbed rustig van ons is heengegaan.
Dank je wel voor onze vriendschap samen.
Dank je wel voor de fijne momenten samen.
Dank je wel voor alles vriend…
We zullen je missen.
(tekst Rien Willems)