Enkele kalender aanpassingen bij MCLB

Overal krijgt onze sport te maken met gemeente besturen die door tal van opgelegde regels of protesten verschillende wedstrijden niet kunnen laten doorgaan. Ook nu zijn enkele MCLB organisaties die geen goedkeuring krijgen en zien zo hun wedstrijd die waar ze zoveel werk in steken nu al in het water vallen. MCLB stelt alles in het werk om hiervoor een oplossing te vinden samen met andere organisaties.
Voorlopige gaat het om volgende data’s die NIET zullen doorgaan !
9 april, 28 mei en 4 juni