VLM hoopt in April van start te kunnen gaan !

vlm

Omwille de aanhoudende problematiek van CORONA zullen er geen wedstrijden georganiseerd worden in FEBRUARI en MAART.
We houden voorlopig de mogelijkheid open voor opstart vanaf april, maar ook hier zullen we moeten afwachten wat het verloop is van de pandemie.